logo

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
im. Poznańskich Olimpijczyków
w Poznaniu

godło

Aktualności

NABÓR do LO 2024 – ważne terminy:

 • od 20 maja do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • wniosek o przyjęcie do szkoły – https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
 • wniosek – karta sportowca – www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/dokumenty)
 • oświadczenie rodziców o uczęszczanie do szkoły – www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/dokumenty)
 • zaświadczenie z przychodni sportowo – lekarskiej (orzeczenie lekarskie lub ksero książeczki zdrowia sportowca)

W/w dokumenty muszą być potwierdzone podpisem kandydata, opiekuna prawnego oraz we wniosku – karcie sportowca muszą być pieczęcie i podpisy prezesa i trenera  klubu.

DOKUMENTY BĘDĄ PRZYJMOWANE 20.05. – 28.05. godz. 9:00 – 13:00

oraz

29.05. godz. 9:00 -15:00.

 • od 03 czerwca do 14 czerwca 2024 r. próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół  sportowych, szkół mistrzostwa sportowego.
 • II termin do 2 lipca 2024 r. dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej wcześniej.
 • Wyniki II terminu sprawności fizycznej do 2 lipca 2024 r.
 • wynik testów sprawności fizycznej – przyznajemy min. 30   max. 50 punktów.
 • do 18 czerwca 2024 r. sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej
 • od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (mogą być już oryginały dla tych kandydatów, którzy na pewno zostaną przyjęci) oraz możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół składając nowy wniosek.
 • 11 lipca 2024 r. o godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy będą wywieszone w budynku szkoły).
 • od 11 lipca do 17 lipca 2024 r. do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum;
 • 2 fotografie podpisane 
 • karta zdrowia ucznia
 • 18 lipca 2024 r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     Oferta klas na rok szkolny 2023/2024

Symbol oddziałuPrzedmioty rozszerzoneJęzyk obcyPrzedmiot punktowany
1A – piłka nożna
Poznańska 13
język angielski, biologia-geografia- matematyka (do wyboru)język angielski (I Język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 B – piłka nożna Poznańska 13język angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja), język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 C – Kajakijęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja), język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1D – ogólna, dietetyk sportowy biologia i chemia od pierwszej klasyjęzyk angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja), lub język łacińskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia,
1 H – hokej na trawiejęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 K – koszykówkajęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 P – pływanie, wioślarstwojęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1S – sportowa
(koszykówka, siatkówka, gimnastyka artystyczna, lekkoatletyka, sporty walki, tenis ziemny)
język angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1T – sztuki walkijęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 W – piłka nożna Warta (dziewczyny) , siatkówkajęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny

UWAGA!!!

Tylko cały komplet dokumentów poprawnie wypełnionych będzie przyjmowany w szkole.

Niezłożenie w odpowiednim terminie oryginałów dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w LOMS.

W szkole testy sprawności fizycznej odbędą się 5, 12 czerwca w godz. 16:00-18:00 (tylko dla klasy S i D);  pozostałe testy sportowe przeprowadzane będą w klubach.

II termin 3 lipca w godz. 10:00-12:00

Skip to content