EGZAMIN MATURALNY w terminie POPRAWKOWYM

EGZAMIN MATURALNY w terminie POPRAWKOWYM (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.00 (uczniowie mają obowiązek stawić się na egzamin godzinę wcześniej – 8.00).

Podręczniki 2022/2023

W zakładce Dokumenty szkoły znajdują się zestawy podręczników na rok szkolny 2022/2023.