Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
im. Poznańskich Olimpijczyków
w Poznaniu

Informacje

Rekrutacja

“School building for better everyday school life”,

czyli o idealnej wizji międzynarodowej szkoły. Refleksje poprojektowe.

O tym, że nie tylko polska szkoła wymaga modernizacji oraz jak wiele zmian można wprowadzić za rozsądne pieniądze w budynkach szkół partnerskich,  przekonali się polscy uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków w Poznaniu współpracując ze swoimi fińskimi, czeskimi, portugalskimi i włoskimi kolegami. 

Projekt „School building for better everyday school life”, dotowany z funduszy programu Erasmus+, realizowano w pięciu partnerskich szkołach średnich od września 2019 do czerwca 2022 roku. Mimo pandemii, dzięki znacznemu zaangażowaniu nauczycieli i młodzieży, udało się osiągnąć wszystkie zamierzone cele i rezultaty projektu. Finalnie, powstał też ciekawy produkt – wizja wymarzonej międzynarodowej szkoły, w której mógłby zdobywać wiedzę każdy Europejczyk, a pracować każdy kreatywny nauczyciel, wreszcie szkoły, która dzięki swoim rozwiązaniom architektonicznym i metodycznym mogłaby znajdować się w jakimkolwiek uczestniczącym w projekcie kraju.

Projekt okazał się dość inspirujący dla młodzieży narzekającej zazwyczaj na nudę wiejącą ze szkoły przede wszystkim dlatego, że wynikał z potrzeby kreatywnego buntu wobec sztywnych edukacyjnych systemów. Realizując zadania projektowe, młodzież badała współzależność efektów swojego uczenia się i dobrego samopoczucia m.in. od konstrukcji budynków szkolnych, realistycznie odkrywając, że nakład środków nie musi być wysoki, aby móc sprawić, że dzięki większej motywacji wewnętrznej i zewnętrznej przyrost wiedzy uczniów może być szybszy.

Swoje poszukiwania uczestnicy projektu rozpoczęli w grudniu 2019 r. w Finlandii, kiedy to
z Rasberry Pi i Arduino zbudowali nowoczesne stacje meteorologiczne. Zostały one następnie  przewiezione do każdej z partnerskich szkół celem dokonywania pomiarów wartości wdychanego powietrza w salach lekcyjnych. Ponadto, dokonując pomiarów kultury bakteryjnej w najważniejszych miejscach szkoły fińskiej, młodzież odkrywała, czy te same bakterie w różnych szkołach mogą mieć wpływ na słabsze efekty uczenia się uczniów, powodując gorszą pracę mózgu. 

W październiku 2021 r. w szkole czeskiej uczniowie przyglądali się swoim budynkom szkolnym oraz próbowali przy użyciu programu komputerowego zwizualizować w 3D utworzone wcześniej miniatury swoich szkół. Ponadto w Czechach młodzież porównywała swoje systemy edukacyjne, śledząc ich historie, oraz znalazła rozwiązanie dla jeszcze bardziej zindywidualizowanego systemu idealnego.

Listopad 2021 r. to wizyta partnerów w Polsce. Przedstawiając prezentacje swoich najlepszych sal lekcyjnych oraz pomieszczeń, które wymagają największych zmian, uczniowie wytłumaczyli, czego potrzebują do nauki w swoich salach lekcyjnych w zakresie ergonomii. Okazało się, że układ ławek szkolnych jest dla nich istotniejszy od wyposażenia w atrakcyjne meble i nowoczesny sprzęt multimedialny. Uczniowie potrzebują więcej samodzielności, niezależności od nauczyciela w swoich poszukiwaniach oraz częstszej pracy grupowej. Nie chcą siedzieć przodem do tablicy i nauczyciela, lecz pracować grupowo przy kameralnie ustawionych stołach, od czasu do czasu kontaktując się z nauczycielem. W trakcie warsztatów przygotowanych przez Pracownię Projektowania Ekologicznego Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, młodzież nauczyła się projektować swoje własne sale lekcyjne. Dzięki temu w czasie warsztatów na komputerowym programie biurowym w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu powstało kilka ciekawych rozwiązań designerskich dla wnętrz sal lekcyjnych, które znalazły się we wspólnej wizji idealnej szkoły.

W kwietniu br. w Portugalii uczestnicy projektu kontynuowali pracę nad właściwym zaprojektowaniem odpoczynku w czasie przerw wewnątrz budynków swoich szkół.  Zauważono potrzebę zaprojektowania ogrodów zimowych w szkołach czy tzw. żywych zielonych ścian, jak również obecności czy choćby samych odgłosów przyrody, które pomagają ochłonąć młodzieży po trudnej lekcji i/lub nabrać sił przed kolejną. W szkole portugalskiej na życzenie uczniów zamieszkały na przykład koty, do których młodzież może na przerwach przytulić się i uspokoić nerwy. Ponadto dla większości uczniów odgłos szumiącego morza czy śpiew ptaków to melodie, które powinny pobrzmiewać w trakcie ich zbiorowego wypoczynku wraz z towarzyszącymi ich wizualizacjami. Młodzież podkreślała  potrzebę wyodrębnienia w szkołach stref ciszy i miejsc do samodzielnej nauki innych niż biblioteka czy czytelnia szkolna celem poczucia swojej prywatności. Projekt został podsumowany we Włoszech i tam powstały dwie ostateczne wizje szkół. Pierwsza to idealna wizja swojego własnego budynku szkolnego, a druga – umieszczona na platformie Twinspace – to wizja szkoły międzynarodowej, w której mogliby uczyć się uczniowie wielu narodowości żyjący w XXI wieku w jakimkolwiek państwie.

Podsumowując projekt, wydaje się oczywiste, że jego uczestnicy  odnieśli wielorakie korzyści nie tylko z punktu widzenia metodyki nauczania języka obcego. Jako towarzyszący im nauczyciele obserwowaliśmy nie tylko ich rozwój językowy, ale także mentalny, osobowościowy. W trakcie wyjazdów zagranicznych uczniowie mieszkali u rodzin goszczących, przez co mogli zanurzyć się całkowicie w obcej kulturze, praktykować użycie języka angielskiego w naturalnej codziennej komunikacji. Przed mobilnościami i w ich trakcie pracowali w mniejszych grupach międzynarodowych. Dyskutowali, przygotowywali
i prezentowali konkretne rozwiązania związane z projektem. I co najważniejsze, udział
w tych pracach podniósł także ich motywację do nauki. W trakcie mobilności w Finlandii, Czechach i Polsce uczniowie mieli też możliwość brania udziału w lekcjach z fizyki, chemii, biologii i matematyki w języku angielskim, przygotowanych zgodnie z metodologią CLIL (tj. uczenia się innych przedmiotów poprzez język obcy, tutaj angielski). Ponadto jeszcze przed wyjazdem do Finlandii młodzież ułożyła wspólnie w języku angielskim krótki glosariusz podstawowych terminów matematyczno-przyrodniczych, który pomógł im lepiej przyswoić treści prezentowane w języku obcym na lekcjach.

Nauczyciele realizujący projekt wyrażają nadzieję, że twórczy zapał młodzieży do osiągania wyższych celów naukowych zaowocuje kolejnymi, ciekawymi projektami e-twinningowymi, a za niedługi czas następnymi wymianami zagranicznymi i szeroko rozwiniętą współpracą międzynarodową.

Koordynator projektu: mgr Ewa Mencel

FOTOGALERIA

Finlandiahttps://photos.app.goo.gl/khf759pxQSgp8iLE6

Czechyhttps://photos.app.goo.gl/XWv9TxRwHuukZSFr9

Polskahttps://photos.app.goo.gl/aegqzG2hzyERdNQv9

Portugaliahttps://photos.app.goo.gl/HymRYAnWEFBYEhRL8

Włochyhttps://photos.app.goo.gl/x2wUaAx4m73wZV3Z8

Skip to content